Альтернативна ціна

Альтернативна ціна – вартість виробництва товару або послуги, що вимірюється відносно втраченої, упущеної можливості виробництва іншого виду товарів чи послуг, які потребують аналогічних витрат ресурсів, ціна заміни одного блага іншим. Якщо споживач при виборі з двох благ віддає перевагу одному з них, то друге благо є альтернативною ціною першого. Тобто альтернативна ціна блага є ціною втрати, до якої готовий споживач задля придбання бажаного блага.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.