Ліміт коливання цін

Ліміт коливання цін – гранично допустимі межі зростання або зниження цін на товарних, валютних та фондових біржах однієї біржової сесії з метою послаблення спекулятивних операцій.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.