Лімітед (ЛТД)

Лімітед (ЛТД) (англ. limited – обмежений) – доповнення до назви товариства, компанії, банку, що свідчить про обмеженість їх відповідальності за зобов’язаннями (у межах акціонерного чи пайового капіталу). Згідно із Законом України «Про товариство» таке товариство відповідає за своїми зобов’язаннями тільки майном, що йому належить і на яке не може бути накладено стягнення. Воно також не несе відповідальності за зобов’язаннями акціонерів і навпаки (акціонери не несуть відповідальності за зобов’язаннями товариства).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.