Війна цін

Війна цін – тривале зниження фірмами цін на свою продукцію, що повторюється, завдяки якому вони розраховують збільшити обсяги продажу і власних доходів. Війна цін є ефективним засобом конкурентної боротьби, способом витіснення, усунення конкурентів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.