Надбавка до ціни

Надбавка до ціни – доплата, яку здійснюють споживачі до наявних оптових і роздрібних цін понад передбачену прейскурантну основну ціну.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.