Надбавка до заробітної плати

Надбавка до заробітної плати – грошові виплати найманим працівникам понад заробітну плату, що виплачуються з метою стимулювання їх до продуктивнішої праці, економії ресурсів, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, а також за роботу в несприятливих умовах виробництва.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.