Інфляційна спіраль заробітної плати і цін

Інфляційна спіраль заробітної плати і цін – один із типів кількісної залежності між цінами на ресурси (рівнем заробітної плати) і цінами на продукти (рівнем інфляції). Підвищення рівня заробітної плати у відповідь на підвищення цін на продукти за певних умов призводить до зростання інфляції. Головними умовами формування такої інфляції є:

  • висока чутливість номінальної заробітної плати до зміни рівня ринкових цін на продукти;
  • політика державного стимулювання сукупного попиту (через зниження відсоткової ставки, збільшення державних закупівель товарів і послуг тощо);
  • функціонування національної економічної системи в режимі повної зайнятості або наближеному до нього.

Інфляційна спіраль заробітної плати і цін, що формується в режимі повної зайнятості ресурсів і потенційних обсягів виробництва, призводить до т.зв. інфляції надлишкових витрат, або інфляції надлишкового попиту. Описана вище інфляційна спіраль заробітної плати і цін характерна для сучасних розвинутих національних економічних систем країн Заходу. Однак вона може формуватися і в т.зв. перехідних економічних системах, які функціонують у режимі, далекому від повної зайнятості та потенційних обсягів виробництва. Зокрема, механізм «розкручування» інфляційної спіралі заробітної плати і цін в економіці України в 90-х XX ст. здійснювався приблизно за такою схемою. Зростання сукупних цін на продукти (під впливом низки факторів) зумовлює відповідне підвищення номінальної заробітної плати, основними економічними ефектами якого є:

  • зростання економічних витрат на виготовлення одиниці продукції;
  • скорочення обсягів сукупної пропозиції;
  • зміщення кривої сукупної пропозиції ліворуч і як наслідок – підвищення рівня сукупних цін.

При цьому номінальна заробітна плата знову зростає й формує т.зв. інфляційну спіраль заробітної плати і цін. В економіці України «розкручування» інфляційна спіраль заробітної плати і цін мало ту особливість, що обсяги сукупного виробництва не відновлювалися на потенційному рівні, як було в неокласичній моделі цього процесу, а навпаки – зменшувалися, а рівень безробіття неухильно зростав.

Головна особливість розвитку інфляційної спіралі заробітної плати і цін у перехідній економічній системі України – зростання рівня сукупних цін, що супроводжується, по-перше, скороченням обсягів сукупного виробництва і, по-друге, відповідним зростанням рівня безробіття понад його «природний» рівень. Перехідну модель інфляційної спіралі заробітної плати і цін можна перетворити на класичну чи неокласичну лише за державного стимулювання сукупного попиту. У такому разі у відповідь на зміщення кривої сукупної пропозиції ліворуч крива сукупного попиту зміщується праворуч з, таким чином, обсяги виробництва і рівень зайнятості робочої сили відновлюються, а висхідні короткотермінові криві сукупної пропозиції перетворюються на довготермінову (вертикальну) криву сукупної пропозиції. Формування перехідної моделі інфляційної спіралі заробітної плати і цін в Україні свідчить про недостатнє державне регулювання національного ринку й національної економічної системи.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.