Імпортована інфляція

Імпортована інфляція – інфляція, спричинена зовнішніми факторами підвищенням цін на імпортовані товари, надмірним напливом іноземної валюти тощо. Країнам, залежним від зовнішньої торгівлі, важко уникнути такої інфляції. У розвинутих країнах з цією метою використовують ревальвацію –законодавче підвищення вартості валюти. Коли власна валюта стає дорожчою, для закупівлі незмінної кількості імпортних товарів її потрібно менше. Таким чином знижується ціна імпортних товарів, що протидіє імпорту інфляції. Однак зворотний бік ревальвації полягає в тому, що вона робить дорожчим експорт і утруднює продаж вітчизняних товарів закордон. Країна може захистити себе від зовнішньої інфляції за допомогою підвищення валютного курсу, стримуючи зростання внутрішніх витрат і, отже, підвищуючи конкурентоспроможність, щоб витримувати валютну політику, спрямовану на підвищення експортних цін. Імпортована інфляція суттєво впливає на внутрішню інфляцію, дестабілізацію внутрішнього ринку і розвал грошової системи. В Україні обидва фактори мають значний вплив, оскільки сюди завозиться значна кількість іноземної валюти, зокрема доларів США, які вливаються в канали обігу, витісняючи звідти національні гроші та звужуючи товарну основу їх обігу. Чинним законодавством України щодо регулювання валютного обігу обмежено сферу обігу іноземної валюти інфляція імпортується і з країн, в яких ціни й доходи зростають швидше, ніж в Україні (наприклад, ціни на енергоносії з країн СНД). Наявність повноцінної національної валюти, створення ефективної фінансово-банківської системи зменшують імпорт інфляції.

 

Імпортована інфляції – це один із специфічних типів інфляції, яку спричиняють зовнішньоекономічні фактори і яка за певних умов формується у відкритих економічних системах. Такими умовами є:

  • девальвація національної грошової одиниці,
  • активний торговельний баланс або такий пасивний торговельний баланс, коли чистий експорт є негативним, але ступінь його негативності зменшується.

Згідно з сучасною економічною теорією, її має подвійне походження. З одного боку, вона спричинена посиленим експортом національних товарів закордон в умовах девальвації національної грошової одиниці, що вигідно для національних виробників, однак зменшує обсяг пропозиції товарів, породжує т. зв. інфляцію пропозиції (витрат). З іншого боку, ввезенням (імпортом) відносно дорожчих іноземних товарів, яке підвищує загальний рівень сукупних ціну національній макроекономічній системі й призводить до інфляції попиту. Отже, імпортована інфляція, з одного боку, є різновидом інфляції пропозиції, а з іншого – інфляції попиту. В окремих випадках вона може виступати і як монетарна інфляція. У національній макроекономічній системі України імпортована інфляція була особливо відчутною з 1990 по 1996. Припинення процесу її формування можливе лише за стабілізації національної грошової одиниці, ліквідації негативного сальдо торгового балансу.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.