Ефект імпортних закупівель

Ефект імпортних закупівель – показник, який характеризує зменшення сукупного попиту на вітчизняні товари та послуги внаслідок імпорту товарів і послуг. Із зменшенням рівня цін в країні скорочується імпорт і збільшується експорт, що зумовлює зростання обсягу чистого експорту в сукупному попиті.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.