Еколого-економічний ефект

Еколого-економічний ефект – алгебраїчна сума традиційного економічного (переважно позитивного) та екологічного (як позитивного гак і негативного) ефектів у матеріальному виробництві й невиробничій сфері, які досягаються з різним лагом (проміжком часу) і лише в окремих випадках – одночасно.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.