Ефект багатства

Ефект багатства (ефект реальних касових залишків) – показник, який свідчить, що за вищого рівня цін реальна вартість або купівельна спроможність накопичених фінансових активів зменшується. Внаслідок цього населення реально стає біднішим і скорочує свої витрати, тобто скорочується сукупний попит із зниженням рівня цін купівельна спроможність зростає, зростають і витрати.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.