Матеріальне багатство

Матеріальне багатство – реальні активи, активи тривалого користування, які безпосередньо дають віддачу протягом певного періоду часу. До матеріального багатства належать речові сторони капіталу (верстати, машини, будівлі тощо) та земля.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.