Міжнародні банківські групування

Міжнародні банківські групування – наймогутніші об'єднання транснаціональних банків розвинутих країн світу. Виникли наприкінці 60-х – на початку 70-х XX ст. До них належать СФЄ, АБЄКОР, „Інтер-Альфа” та ін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.