Банківська офшорна зона

Банківська офшорна зона – різновид офшорної зони, яка використовується економічними суб'єктами для проведення банківських операцій з нерезидентами на вигідніших (порівняно з національними) умовах для збільшення капіталу. Водночас інші суто фінансові операції у банківської офшорної зони, як правило, заборонені (зокрема операції з цінними паперами), а проведення банківських операцій регулює держава. Для залучення іноземного капіталу в таких зонах встановлюються податкові та інші пільги, зокрема економічні суб'єкти звільняються від обов'язкових внесків до фонду захисту банківських вкладів, не встановлюється величина банківського капіталу та інші банківські нормативи, не ставиться вимога резервування депозитів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.