Довірчі операції банків

Довірчі операції банків – операції банків у вигляді банківських послуг, що виконуються за дорученням приватних осіб і фірм, які є клієнтами банку, і здійснюються на їхню користь. Довірчі операції банків для приватних осіб є управління майном за довіреністю, зберігання цінних паперів, надання консультацій щодо придбання та продажу нерухомості й цінних паперів. Довірчі операції банків для фірм – здійснення платежів, обслуговування процесів розповсюдження й оплати облігацій фірми, виконання ролі агента акціонерного товариства, розпорядження майном за довіреністю та ін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.