Банківські розрахунково-грошові документи

Банківські розрахунково-грошові документи – документи, на підставі яких здійснюють банківські операції. За джерелами виготовлення розрізняють клієнтські (платіжні доручення, чеки, вимоги доручень та ін.) і банківські (авізо, меморіальні, витратні, позабалансові ордери).

 

Банківські розрахунково-грошові документи за економічним змістом – прихідні касові (прихідні касові ордери, об'яви про внесення готівки, супровідні відомості до інкасаторських сумок), меморіальні (розрахункові чеки, доручення, заяви на відкриття акредитиву та ін.), з позабалансових рахунків (прихідні та витратні позабалансові ордери), документи для ведення позасистемного обліку й контролю (з депозитних, кредитних та інших операцій банків – кредитні договори, договори кореспондентських відносин, депозитні договори тощо, а також страхові поліси, гарантії та ін.). Грошові чеки, векселі, акції, депозитні сертифікати та інші важливі документи й цінні папери повинні зберігатися в приміщенні каси.

Обов'язковими реквізитами меморіальних документів є їх назва, номер, найменування банку, а також фізичних і юридичних осіб (платників і отримувачів коштів) та їх особистих рахунків, підписи і печатка клієнтів та керівників банку, дата проведення операцій банку. Банківські розрахунково-грошові документи, що надходять до банку, перевіряють з метою виявлення фальшивих (звіряють підписи посадових осіб та відбитки штемпелів із наявними в банку взірцями). За наявності на документах електронних підписів їх достовірність перевіряє фахівець з комп'ютерної техніки. Відтак банківські розрахунково-грошові документи підписують працівники бухгалтерії.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.