Платіжний оборот

Платіжний оборот – частина грошового обороту підприємств, фірм, компаній, що відображає рух грошей як засобу платежу, погашення зобов’язань. Основна частина платіжного обороту – платежі постачальникам матеріалів, оплата робіт і послуг.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.