Внутрігалузевий оборот

Внутрігалузевий оборот – продукція підприємств певної галузі промисловості (в грошовому вираженні), спожита в процесі виробництва іншими підприємствами цієї ж галузі. Наприклад, автомобільні деталі, вироблені на одному заводі автомобільної промисловості й використані для складання автомобілів на іншому заводі цієї ж галузі. Внутрігалузевий оборот підраховують на підприємствах-споживачах, а не на підприємствах-виробниках. Його обсяг визначається як різниця між валовою продукцією галузі, обчислена заводським та галузевим методами. Сутність заводського методу полягає в тому, що з валового обороту підприємства, який є сумою вартості продукції, виробленої всіма цехами підприємства за певний період незалежно від того, що частина цієї продукції могла бути використана на цьому самому підприємстві, вилучають внутрізаводський (внутріфабричний) оборот. Для визначення валової продукції галузі за галузевим методом з валової продукції всіх підприємств галузі, обчисленої за заводським методом, вилучають вартість внутрігалузевого обороту. Обсяг внутрігалузевого обороту характеризує внутрішньогалузеві зв'язки між підприємствами галузі. У звітах підприємств внутрігалузевий оборот не наводять.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.