Галузі передові

Галузі передові – низка ключових галузей, розвиток і взаємодія яких створює стимули для зростання всього народного господарства. Найважливішими характеристиками таких галузей є впровадження нових і складних технологій, використання передових досягнень науки й техніки, створення значної кількості продукції для інших галузей (науко- і тєхнологомісткої) тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.