Галузь із незмінними витратами

Галузь із незмінними витратами – галузь національного господарства, що використовує неспеціалізовані, широко застосовувані в економіці ресурси, нарощування пропозиції яких не є проблематичним. Через це питома вага галузі в загальному обсязі споживання даного виду ресурсів залишається відносно незначною, тобто збільшення (зменшення) споживання галуззю ресурсів через нарощування (скорочення) обсягів виробництва фактично не впливає на ціну ресурсів, отже, й на витрати виробництва. Внаслідок цього незмінними є й ціни на товари що їх виробляє галузь упродовж тривалого часу, за який фірми здатні пристосуватися до зміни споживчого попиту – переобладнати, реконструювати виробництво, вийти з галузі або ввійти в неї тощо. Отже, в галузі із незмінними витратами фактор «ціна ресурсів» упродовж тривалого часу не впливає на ціни товарів, що виробляються. Галузь із незмінними витратами – явище унікальне. До неї можна віднести галузі (підгалузі) обробної промисловості на стадії їх виникнення і становлення. Розширюючись, вони починають впливати на співвідношення попиту і пропозиції, а отже, на зміну цін на ресурси, перетворюючись на галузі зі зростаючими витратами.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.