Економіка галузей народного господарства

Економіка галузей народного господарства – одна з соціально-економічних наук, яка розробляє методологію планування та прогнозування розвитку народного господарства, науково обґрунтовує організаційно-технічні заходи прискорення розвитку його галузей, визначає їх місце і роль (в т.ч. й провідну) в єдиному народногосподарському комплексі, розкриває взаємозв'язки та взаємозалежність між окремими галузями тощо. Від рівня розвитку економіки галузей народного господарства залежить стан галузевих економічних дисциплін.

Предметом будь-якої галузевої економічної науки є певна своєрідність відповідної галузі, її роль і місце в процесі відтворення, характер міжгалузевих зв'язків, народногосподарське призначення продукції, специфічні особливості використовуваної сировини, рівень залежності розвитку цієї галузі відстану економіки країни загалом. Водночас економічні науки кожної окремої галузі вивчають особливості дії об’єктивних економічних законів, визначають закономірності розвитку, що властиві лише певному виробництву, та ін. Але в цих особливостях виявляються і спільні риси та закономірності, які узагальнює і вивчає економіка галузей народного господарства. З іншого боку, накопичення знань галузевих економічних наук, у свою чергу, сприяє розвиткові економіки галузей народного господарства як науки про виробничу і невиробничу сфери, в яких створюється матеріальна база суспільства.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.