Економіка міст

Економіка міст – розділ економічної науки, предметом якого є аналіз економічної діяльності різних за величиною міст та пов'язаних з нею проблем. Найважливішими проблемами економіки міст є аналіз розташування економічних об'єктів, оптимального розміру міст, діяльності міського транспорту, комунальних служб тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.