Адміністративно-командна економіка

Адміністративно-командна економіка – система управління економікою країни, в якій вирішальна роль належить адміністративно-командним методам і влада зосереджується в руках вищого бюрократичного апарату (партійного, радянського, господарського). Така характеристика системи відображає лише одну зі сторін економічної системи, зокрема з боку господарського механізму. Для адміністративно-командної системи характерне централізоване директивне планування – підприємства та організації діють відповідно до планових завдань, що доводяться їм з єдиного центру. Адміністративно-командна система суперечить демократичним принципам управління економікою, перешкоджає розвитку конкуренції та підприємництва, призводить до панування затратної економіки.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.