Економіка із знижувальною активністю

Економіка із знижувальною активністю – економіка, в якій мають місце від'ємні темпи зростання, зумовлені тим, що валовий обсяг чистих внутрішніх інвестицій менший від загальної суми амортизаційних відрахувань.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.