Вихідні ознаки економіки

Людські потреби можуть бути задоволені різними способами і за допомогою різних засобів.

Спочатку розвиток людства основувався переважно на пристосуванні потреб до природних ресурсів (збирання плодів, використання річок як транспортних шляхів і т.д.). Лише по мірі розвитку виявилася і очевидний зв’язок задоволення потреб з розвитком виробництва.

Виробництво, тобто створення продуктів, складає вихідний пункт і першу ознаку економічної діяльності людей. Саме у процесі виробництва, трудової діяльності відбувається пристосування вихідних ресурсів до людських потреб, створення благ, що задовольняють ті чи інші потреби людей. Потреби задовольняються не тільки створеними у виробництві продуктами. Благо – це любий предмет, як матеріальний, так і нематеріальний, здатний і кінці кінців задовольнити визначені потреби споживача чи бути використаним для відповідних цілей виробником.

Споживання не може скінчитися і, отже, неминуче постійне повторення виробництва, обміну, розподілу і споживання у єдності і взаємозв’язку, чи відтворення. В силу цього економіка виступає як відтворююча економіка, що одержує вираження у економічному кругообігу. Проведений раніше аналіз економіки виходив із передумови постійної наявності ресурсів і можливості задоволення потреб в результаті економічної діяльності. Така характеристика економіки не враховувала постійну обмеженість благ і ресурсів у суспільстві.

Джерела:

  1. Бревнов А.А. Основы экономической теории: учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Бревнов. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2006. – 512с.
  2. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 292 с.
  3. Бутук О.І. Макроекономіка: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 236 с.
  4. Вступ до економічної теорії: навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [З.Г. Ватаманюк та ін.]; за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 192с.
  5. Конспект лекцій з курсу „Економічна теорія” для студ. економічного факультету та факультету менеджменту /Укл. Романовський В.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 82 с.