Статична економіка

Статична економіка – 1) економіка, в якій чистий обсяг чистих інвестицій дорівнює нулю, а їх валовий обсяг – сумі амортизаційних відрахувань, 2) економіка, в якій техніка і технологія, використовувані ресурси, смаки споживачів не змінюються.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.