Галузь із зростаючими витратами

Галузь із зростаючими витратами – галузь національного господарства, що використовує вузькоспеціалізовані ресурси, пропозицію яких за необхідності швидко збільшити неможливо. Розширення виробництва у таких галузях підвищує ціну на ресурси, а це, у свою чергу, збільшує витрати виробництва і відповідно ціну одиниці продукції галузі. Отже, в галузі із зростаючими витратами ціна рівноваги продукції завжди змінюється із зміною обсягів виробництва. До того ж галузь спроможна виробляти більше продукції лише за вищої ціни рівноваги.

 

Обов'язкова зміна ціни рівноваги зумовлюється тим, що із збільшенням галуззю обсягів виробництва ціна зазнає подвійного тиску. З одного боку, зростаюча пропозиція товару зміщує ціну рівноваги вниз. З іншого – більш високі витрати виробництва вимагають її підвищення. Центр рівноваги обов'язково зміститься у напрямі зростання, оскільки ціна продукту в довготерміновому періоді повинна компенсувати зрослі витрати, інакше галузева норма прибутку знизиться, і почнеться відплив капіталу з галузі, що призведе до скорочення виробництва, поверне описаний процес у зворотний бік, і він триватиме доти, поки співвідношення ціни і питомих витрат не забезпечуватиме галузі втрачену середню норму прибутку. Така ціна є ціною рівноваги для нового обсягу виробництва.

До галузі із зростаючими витратами належить переважна більшість існуючих галузей, зокрема сільське й лісове господарства, галузі добувного комплексу, оскільки вони використовують значну частину обмежених природних земельних ресурсів, корисних копалин.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.