Група «А»

Група «А» – сукупність галузей промисловості, які виробляють засоби виробництва. До них належать машинобудування і металообробна промисловість, чорна і кольорова металургія, електро- і теплоенергетика, хімічна промисловість, промисловість будівельних матеріалів та ін. Деякі галузі промисловості (добувна, обробна тощо), крім засобів виробництва, виготовляють і предмети споживання, що належать до групи «Б». Відповідно частина продукції підприємств легкої промисловості (сировина, на півфабрикати), що спрямовується на наступну переробку, належить до групи «А». Питома вага групи «А» в колишньому СРСР с готовила до 70%, а в розвинутих країнах. Заходу продукція промисловості, що спрямовувалася на кінцеве споживання, – 65-66%. Це свідчило про затратний характер економіки. В Україні за 1991-97 група «А» зросла з 70 до 73%, що спричинено глибшою кризою в галузях групи «Б».

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.