Група «сімдесяти семи»

Група «сімдесяти семи» – об'єднання понад ста слаборозвинутих країн, початкове створене 77 країнами на Конференції ООН з торгівлі та розвитку для реалізації спільних інтересів у світовій торгівлі, розвитку міжнародної валютної системи, отримання допомоги від розвинутих країн світу, а також встановлення національного суверенітету на природні ресурси тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.