Групи тиску

Групи тиску – офіційно організовані групи для здійснення впливу на державних посадових осіб та окремі державні структури. Вперше сутність груп тиску обґрунтував американський політолог А. Бентлі. Він стверджував, що процес управління суспільством, передусім економікою, визначається інтересами впливових груп. Внаслідок незбігання і навіть суперечності таких інтересів між групами виникає прагнення до об'єднання (виявом якого є створення політичних партій, блоків) і до протиборства, формами вияву якого є їх намагання вплинути на представників влади. Групи тиску існують у багатьох розвинутих країнах світу й обстоюють передусім інтереси військово-промислового комплексу, фінансової олігархи, фермерів та інших соціальних груп. Вони володіють відповідними ресурсами, використовують різноманітні засоби впливу. У США в середині 80-х XX ст. на кожного конгресмена припадало до 7 осіб групи тиску, або лоббістів. Типовими методами впливу груп тиску на органи влади є участь у роботі парламентських комісій, підкомісій, асоціацій тощо, підкуп, проникнення в органи влади та ін. Групи тиску в 90-х почали формуватися і в Україні.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.