Група «Б»

Група «Б» – сукупність галузей промисловості, які виробляють предмети особистого споживання населення. До неї належать текстильна, швейна, взуттєва, меблева, цукрова, хлібопекарська, м'ясна, молочна та інші галузі. Частина продукції деяких галузей групи «А», що виробляють предмети споживання, належить до групи «Б». За 1991-98 частка групи «Б» скоротилася в Україні з 30% до 24%. У 1995 випуск товарів народного споживання зменшився майже на 20%, у 1996 – приблизно на таку ж величину. Частка легкої промисловості знизилася з 10,8% у 1990 до 2,1% у 1996, частка харчової промисловості – з 18,6 до 14,7%. Це пояснюється передусім більшою глибиною економічної кризи галузей групи «Б», політикою надмірної лібералізації зовнішньої торгівлі. Так, 92% товарів широкого вжитку імпортувалися в 1998 з країн Заходу, що придушувало національне виробництво.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.