Вантажооборот

Вантажооборот – економічний показник роботи транспорту, який визначають множенням ваги вантажу, що перевозиться за певний час, на відстань перевезення і вимірюють в тонно-кілометрах. Так, якщо залізницею протягом року перевезено 10 млн. т вантажу на середню відстань 200 км, то річний вантажооборот становитиме 2000 (10?200) млн. тонно-кілометрів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.