Валовий оборот

Валовий оборот – сумарна вартість усіх видів виробленої продукції незалежно від того, продана ця продукція підприємством чи використана на внутрішні виробничі потреби. Валовий оборот характеризує обсяг виробничої діяльності підприємства, в той час як валова продукція є показником обсягу виробленої продукції у вартісній формі. Валовий оборот перевищує валову продукцію, обчислену заводським методом, на величину внутрішньовиробничого обороту, тобто на суму продукції, виробленої і використаної для подальшої переробки на тому ж підприємстві.

Якщо на металургійному комбінаті із завершеним технологічним циклом виробництва буде вироблено (цифри умовні) за звітний рік чавуну – на 10 млн. грн., сталі – на 12 млн., а прокату – на 20 млн. грн. і з них буде спожито на внутрішні виробничі потреби з власного виробництва чавуну – на 8 млн., а сталі на 10 млн. грн., то валовий оборот продукції комбінату дорівнюватиме 42 млн. грн. (10+12+20). Валова продукція металургійного комбінату становитиме 24 млн. грн. (10-8)+(12-10)+20. Величина виробничого споживання на суму 18 млн. грн. (8+10) становитиме внутрівиробничий оборот, врахування цієї величини у валовому обороті означає допущення повторного рахунку вартості продукції в межах підприємства за даного технологічного циклу виробництва.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.