Зовнішньоторговий оборот

Зовнішньоторговий оборот – сума вартості експорту та імпорту країни за певний час. Розраховують у поточних і сталих цінах. Зовнішньоторговельний оборот показує обсяги міжнародного обміну товарами і послугами країни. Статистика ООН містить дані про світовий товарооборот, представлений сумою вартості експорту всіх країн світу (в доларах США), оскільки обсяг вивезення з усіх держав відповідає обсягу ввезення їх у ці держави. Однак вартість світового експорту завжди менша від вартості імпорту на суму фрахту і страхування через те, що всі країни оцінюють свій експорт на основі цін ФОБ, а імпорт переважна більшість країн – на основі цін СІФ. ООН публікує низку видань з питань зовнішньої торгівлі, найважливішими серед яких є «Щорічник статистики міжнародної торгівлі щодо окремих товарів», «Щорічник світової торгівлі» з додатком.

 

Зовнішньоторговельний оборот України в 1998 становив імпорт – 14675,6 млн. дол., експорт – 12637,4 млн. дол.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.