Аналіз оборотності оборотних засобів

Аналіз оборотності оборотних засобів – аналіз, що проводиться для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, збільшення його обсягів, раціонального використання фінансових ресурсів. Існують три способи вимірювання оборотності оборотних засобів: а) визначення кіль кості оборотів оборотних засобів за аналізований період (Об); б) визначення коефіцієнта закріплення оборотних засобів (Кз); в) визначення швидкості обороту оборотних засобів (Со).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.