Мотиваційний аналіз

Мотиваційний аналіз – це маркетингове дослідження причин і умов, які визначають поведінку споживача на ринку. Цей аналіз дає змогу з'ясувати характер інформації, яку використовує споживач під час пошуку необхідного товару, мотивацію рішення на користь певного товару.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.