Макросередовище

Макросередовище – демографічне, природне, економічне, соціальне, правове, політичне, національне та культурне середовище, в умовах якого функціонує підприємство та яке впливає на його розвиток.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.