Макроекономічні показники

Макроекономічні показники – це узагальнюючі, синтетичні, усереднені щодо економіки в цілому показники обсягів виробництва і споживання, темпів економічного зростання чи спаду виробництва, структури, ефективності, рівня добробуту, експорту й імпорту та ін.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.