Базисний показник

Базисний показник – показники, економічні величини, що беруться за основу, базу порівняння і співвідносяться з іншими показниками. Рік узятий за основу при порівнянні показників різних років, називається базовим роком. Для з'ясування якості товарів внаслідок їх порівняння показниками базової якості можуть бути показники стандартів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.