Кількісні показники

Кількісні показники – абсолютні статистичні величини, безпосередньо пов'язані з фізичною та соціально-економічною сутністю явищ і процесів. Кількісні показники відображають розміри, характеризують певну сукупність, об'єкт чи низки одиниць спостереження і виражають їх числом (видобуток вугілля, нафти, газу).

 

Розрізняють індивідуальні, групові й загальні кількісні показники. Групові й загальні кількісні показники називають іще зведеними. Виділяють показники чисельної сукупності (кількість підприємств, населення, сімей) і обсягу (кількість виробленої продукції, розмір споживання). Кількісні показники галузі народного господарства називають галузевими. Докладніша характеристика явищ, процесів потребує поєднання двох і більше кількісних показників (випуск електродвигунів характеризується їх кількістю (штуками) і сумарною потужністю (у кВт) іноді використовують комбіновані одиниці вимірювання добуток величини різної розмірності (виробництво електроенергії у кВт/год, вантажооборот транспорту в тонно-кілометрах) тощо. Розрізняють кількісні показники натуральні, трудові й вартісні. Натуральні відображають міру ваги, довжини, часу. За необхідності звести разом кілька різновидів однієї споживчої вартості використовують умовно-натуральні показники (перерахунок натурального палива в умовне за калорійним еквівалентом). Трудові кількісні показники (людино-година, людино-день) використовують для вимірювання витрат праці на виробництво продукції або на виконання окремих робіт. Вартісні показники дають змогу узагальнити різноманітні явища та процеси і використовуються для визначення таких народногосподарських показників, як товарооборот, прибуток, капіталовкладення тощо. Кількісні показники характеризують наявність ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових), розміри виробництва, фонди споживання тощо і використовуються у процесі розробки планових завдань і для контролю за їх виконанням.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.