Макрорівень

Макрорівень – рівень народного господарства, єдиного народногосподарського комплексу, на відміну від мікрорівня, що означає розвиток економічних явищ і процесів на рівні окремих підприємств, їх об’єднань і галузей.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.