Аналіз політичних факторів

Аналіз політичних факторів – аналіз, за допомогою якого виявляють економічний вплив змін у методах та засобах державного регулювання, у чинному законодавстві, діях профспілок, зовнішньоекономічній політиці тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.