Основні відмінності факторингу та кредиту

З розвитком економіки та ділової активності підприємств зростає потреба в оборотних коштах, необхідних для фінансування поточної діяльності. Це потребує залучення додаткового капіталу. В останні роки спостерігається зростання обсягу факторингу поряд з іншими способами залучення коштів для фінансування дебіторської заборгованості. Таким чином постає необхідність визначення основних відмінностей факторингу та кредиту в банку.

У зв'язку з проблемою ліквідності коштів підприємств все більшу популярність набуває факторинг, як механізм забезпечення фінансування дебіторської заборгованості.

Факторинг містить елементи традиційного короткострокового кредитування, але має суттєві відмінності наведені в таблиці:

Параметри Факторинг Кредит
Виконує погашення Дебітори клієнта Позичальник
Виплата коштів У день постачання товару Згідно договору
Термін використання Фактичне відстрочення платежу Фіксований
Оцінка фінансового стану Перевіряється якість та диверсифікація дебіторської заборгованості Жорсткі вимоги до фінансового стану та фінансової звітності
Джерела фінансування Збільшується в міру зростання обсягів поставок постачальника в межах встановленого ліміту Прямо не пов‘язаний з зростанням обсягів продаж
Розрахунково-касове обслуговування Не потрібне Може знадобитися
Необхідна застава Дебіторська заборгованість Матеріальне заставне забезпечення (основні засоби, товари в обороті, сировина та інше)
Додаткові послуги Управління дебіторською заборгованістю, покриття ризиків, консалтинг Немає
Розмір запозичення Не обмежений Наперед обумовлена сума
Термін використання Безстрокове Погашення не гарантує отримання нового кредиту
Погашення В день фактичної оплати дебіторами товару У наперед визначений день
Документи За накладної та рахунку-фактури Потребує оформлення великої кількості документів
Кредиторська заборгованість Не виникає Виникає

Згідно таблиці, факторинг та кредит має різні механізми поповнення оборотних коштів, рівень контролю і можливостей. Кредит фінансує певні етапи функціонування підприємства, в свою чергу факторинг вирішує багато задач, які пов’язані з поточною діяльністю та управлінням ризиками неплатежу.

Гнучке та постійне фінансування при факторингу та ефективне управління дебіторською заборгованістю дозволяє більш високими темпами збільшувати товарообіг підприємств. Відмінність кредитної лінії по факторингу від кредиту в банку в тому, що кредитна лінія за факторингом збільшується разом із зростанням обсягів продажу. Чим більше клієнт приваблює платоспроможних покупців, тим вище у нього кредитна лінія. Обсяги фінансування при факторингу не обмежуються конкретною сумою, а визначаються у відсотках від обсягу реалізації (від 60% до 90% від дебіторської заборгованості). Це дозволяє вести клієнту бізнес в умовах необмежених фінансів і може позбавити його від потреби у зовнішньому фінансуванні.

Фінансовий механізм факторингу надає постачальникам нові можливості розвитку, адже на відміну від банківського кредитування та залучення власних коштів, він не обмежений певними сумами. Факторинг дозволяє протягом одного року збільшити товарообіг в два рази швидше, ніж при кредитуванні на поповнення оборотних коштів.

При мінімізації фінансових витрат факторинг не можна назвати вигідним. Його вартість на кілька процентних пунктів вище ніж звичайне кредитування, тому факторинг належить до витратного банківського фінансування. Факторинг дорожче кредиту у півтора-два рази. Це можна пояснити тим, що факторинг дає змогу підприємству швидше розвиватися та отримати прибуток. Фактор, як правило, одразу звільняє фірму від облікових операцій, витрат на обслуговування дебіторської заборгованості та інкасування.

При вірному розподілі позикових коштів можна ефективно використовувати обидва інструмента. Позикові гроші направляють на вирішення глобальних завдань, наприклад, на закупівлю обладнання. А кошти, отримані за факторингом, витрачають на поточні потреби.

У країнах ЄС факторинг за зовнішньоекономічними контрактами дуже популярний.

В Україні розвиток факторингу стримує недостатня нормативна-правова база, неготовність великої кількості банків до прогресивного розвитку такої галузі.

Висновки. Через те, що факторинг та кредит в банку не є прямо конкурентними, неможливо однозначно визначити який інтрумент є більш ефективним. Кредити банків, як правило, обходяться компанії дешевше, ніж гроші, отримані від факторингової компанії. Факторинг для підприємства може стати альтернативою короткостроковому кредитуванню і істотно підвищити його ефективність діяльності на ринку.

Джерело: Бодан К.В. «Основні відмінності факторингу та кредиту»