Етапи формування управлінських рішень з питань відновлення операційних необоротних активів

Для управління оновленими необоротними активами необхідні послідовна розробка і прийняття управлінських рішень.

Існує чотири етапи формування управлінських рішень з питань відновлення операційних необоротних активів.

На першому етапі інтенсивність відновлення операційних необоротних активів визначається двома факторами – фізичним і моральним зносом. Відповідно до цих умов відбувається індивідуалізація норми амортизації різних видів операційних необоротних активів.

У ході формування амортизаційної політики кожне підприємство враховує такі фактори:

 • обсяг використовуваних операційних основних коштів і нематеріальних активів;
 • реальний термін використання підприємством амортизованих активів;
 • дозволені законодавством методи амортизації;
 • склад і структуру використовуваних основних коштів;
 • темпи інфляції;
 • інвестиційну активність підприємства.

На другому етапі відновлення може здійснюватися на простій або розширеній основі, відображуючи процес простого чи розширеного їх відтворення.

Просте відтворення операційних необоротних активів здійснюється в міру фізичного і морального зносу в межах суми накопиченої амортизації.

Розширене відтворення операційних необоротних активів здійснюється з урахуванням формування їх нових видів не тільки за рахунок суми накопиченої амортизації, а й за рахунок інших фінансових джерел.

Третій етап містить у собі:

 • відновлення операційних необоротних активів у процесі простого їхнього відтворення (поточний і капітальний ремонт; придбання нових видів операційних необоротних активів);
 • відновлення операційних необоротних активів у процесі розширеного їхнього відтворення.

Четвертий етап складається з методів визначення вартості відновлення операційних необоротних активів у розрізі окремих форм цього відновлення і містить:

 • вартість відновлення операційних необоротних активів здійснюваного шляхом поточного чи капітального ремонтів (розробка кошторису витрат їх проведення);
 • вартість відновлення операційних необоротних активів шляхом придбання їхніх нових аналогів (ринкова вартість окремих видів активів і витрати з їх доставки);
 • вартість відновлення операційних необоротних активів у процесі розширеного їхнього відтворення (розробка бізнес-плану реального інвестиційного проекту).