Основи управління операційними необоротними активами

На етапах становлення, формування і розвитку підприємства з'являються операційні необоротні активи, які вимагають постійного управління ними. Управління даними активами здійснюється на підприємствах різної форми господарювання і різними підрозділами підприємства.

Певною частиною необоротних активів займається фінансовий менеджмент.

У процесі здійснення різних фінансових і облікових операцій відповідно до запропонованої класифікації відбувається диференціація форм і методів фінансового управління операційними необоротними активами підприємства.

Особливості управління операційними необоротними активами визначаються специфікою циклу їхнього вартісного кругообігу.

У процесі повного циклу вартісного кругообігу необоротні активи проходять три стадії:

  • перша стадія – основні засоби і нематеріальні активи в процесі свого використання переносять частину своєї вартості на готову продукцію (даний процес триває до повного зносу окремих видів необоротних операційних активів);
  • друга стадія – у ході реалізації продукції знос необоротних операційних активів накопичується на підприємстві у формі амортизаційного фонду;
  • третя стадія – амортизаційний фонд як частина власних фінансових ресурсів підприємства направляється на відновлення діючих або придбання аналогічних нових видів необоротних операційних активів.

Процес управління окремими видами довгострокових активів підприємства залежить від особливостей циклу вартісного кругообігу операційних необоротних активів.