Експортний факторинг

Експортний факторинг – авансування товоровиробників-експортерів фактор-компанією (комерційних банків та їх дочірніх фактор-фірм або відділень) під майбутні доходи від експорту з одночасним наданням їм гарантій від валютного та кредитного ризиків.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.