Експортні премії

Експортні премії – винагорода експортерам як заохочення за вивезення певних товарів і послуг, фінансові й цінові інструменти державного стимулювання експорту. Експортні премії використовуються для розширення вивезення продукції, завоювання зовнішніх ринків. Ефект експортних премій аналогічний впливу експортних субсидій, окремим видом яких вони фактично й є. Експортні премії скорочують виробничі та комерційні витрати підприємств, створюючи конкурентні переваги для їхніх виробів на зовнішніх ринках. Набули широкого застосування наприкінці XIX ст. Нині вони систематично використовуються державами як дієвий інструмент зовнішньоторговельної політики.

 

Експортні премії здебільшого практикуються у формі часткового або повного звільнення від сплати окремих видів податків, мита, повернення акцизних зборів або імпортного мита при використанні імпортної сировини і матеріалів для виготовлення експортної продукції. Експортні премії використовуються й у вигляді прямого субсидіювання експорту, як це, наприклад, практикують у США при реалізації на світових ринках зерна. Експортні премії створюють умови для продажу товарів на зарубіжних ринках за демпінговими цінами (див. Демпінг). Практика експортних премій регламентується положеннями ГАТТ/СОТ, зокрема антидемпінговим кодексом.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.