Гарантування експортних кредитів

Гарантування експортних кредитів – надання гарантій комерційними банками та іншими спеціалізованими компаніями для покриття кредитних ризиків. Надаються на прохання клієнтів іноземним контрагентам насамперед за участі експортерів у торгах і аукціонах, а також для виконання умов контракту або повернення авансованих сум при його розірванні.

Мета гарантування експортних кредитів – страхування від збитків у разі порушення контрагентом своїх зобов'язань. За відповідних умов банк або спеціалізована компанія виплачує відповідну суму для відшкодування заподіяних збитків. Суми виданих гарантій розглядаються банком як умовні зобов'язання клієнтів і враховуються при встановленні загального клімату їх кредитування. Найчіткіше ця умова виконується щодо "безумовних" гарантій, за якими банк або компанія зобов'язані сплатити відповідну суму на першу вимогу експортера. Сума цих гарантій – 10-15% від вартості контракту. При укладенні великих контрактів експортер може одночасно отримати декілька гарантій, але це знижує можливості наступного отримання кредитів. Для усунення цих перешкод державної страхової установи в деяких країнах видають власні гарантії тим комерційним банкам, які є кредиторами і гарантами експортерів. Така практика означає доповнення приватних гарантійних зобов'язань державними гарантіями. Держава зобов'язується компенсувати банку всі виплати за гарантіями, що надаються іноземним покупцям. При цьому вона має право стягнути ці суми з експортера, якщо гарантійний випадок виник з його вини.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.