Забезпечення кредиту

Забезпечення кредиту – умови, зобов'язання, що гарантують повернення клієнтом позички банку. До них належать товари, майно (рухоме й нерухоме), цінні папери, коштовні метали, гарантії третьої сторони, переуступлення контрактів та дебіторська заборгованість тощо; для індивідуальних позичальників – свідоцтва про ощадні вклади, вимоги на виплату заробітної плати та ін. Забезпечення кредиту може бути передано банку у формі застави.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.