Кредитування за потребою

Кредитування за потребою – це кредитування за контрактом, згідно з яким банк зобов’язується надавати позику в певний час, а позичальник – використовувати їі. У контракті також передбачають забезпечення кредиту, розмір відсоткової ставки та комісії, терміни погашення позички. Відповідно до контракту, банк резервує до встановленого терміну обумовлену суму кредиту. Після виконання цієї угоди між банком і клієнтом може відновлюватися угода, термін дії якої, як правило, становить 3 роки. В ній, крім зазначених вище умов, передбачається цільове призначення позички, порядок надання відомостей про фінансовий стан позичальника та ін. У разі невикористання частини кредиту клієнт сплачує за це певну комісію.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.